Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par medikamentu un enterālās barošanas līdzekļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-10-30

Plānotā iepirkuma priekšmetsMedikamentu un enterālās barošanas līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (14.11.2014.) Jauns!

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar grozījumiem (14.11.2014.) Jauns!

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (14.11.2014.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (19.11.2014.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (25.11.2014.)

KontaktpersonaIlga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv
InformācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2014.gada 7.novembrī plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā sēžu zālē (2. stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā. 
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 22.decembrim plkst.10.00. Mainīts iesniegšanas termiņš!