Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-10-22

VRAA/2013/54/AK/CI-81

Plānotā iepirkuma priekšmetsApdrošināšanas pakalpojumu sniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Jauns! Nolikums ar grozījumiem (27.11.2014.)

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Jauns! Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar grozījumiem (27.11.2014.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (27.11.2014.)

2014.gada 31.oktobra prezentācija

Jauns! Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (23.12.2014.)

 

KontaktpersonaIlga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv
InformācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notika 2014.gada 31.oktobrī plkst. 10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā sēžu zālē (2. stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 5.janvārim plkst.10.00.