Drukāt

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas konferences organizēšana Utenas rajonā, Lietuvas Republikā

2014-10-21

VRAA/2014/64/ERAF/B

Plānotā iepirkuma priekšmetsLatvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas konferences organizēšana Utenas rajonā, Lietuvas Republikā
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 27.oktobrim plkst. 15:00