Drukāt

Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde

2014-10-09

Plānotā iepirkuma priekšmetsReprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde
Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Pāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 20.oktobrim plkst. 13:00