Drukāt

E-pakalpojumu lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana

2014-10-02

Plānotā iepirkuma priekšmetsE-pakalpojumu lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (11.11.2014.)

Vispārīgā vienošanās par iepirkuma priekšmeta 1. un 3.daļu

Vispārīgā vienošanās par iepirkuma priekšmeta 2.daļu

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste
Santa Kalnmale tālrunis 26309069, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

iedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 12.novembra plkst. 13:00