Drukāt

Informatīvo un mācību semināru, konferenču, komiteju, darba grupu un citu pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana

2014-09-26

VRAA/2014/57/ERAF/ESF/EKPI/B

Plānotā iepirkuma priekšmetsinformatīvo un mācību semināru, konferenču, komiteju, darba grupu un citu pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu 01.10.2014

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs

tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 3.oktobrim plkst. 13:00