Drukāt

Mērķgrupu pētījuma “VRAA administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās” veikšana, kā arī ieteikumu izstrāde pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai

2014-09-17

VRAA/2014/55/ESF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsmērķgrupu pētījuma “VRAA administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās” veikšana
Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede

tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 29.septembrim plkst. 12:00