Drukāt

E-konkursu un e-izsoļu apakšsistēmas izstrāde

2014-09-17

 

Plānotā iepirkuma priekšmets

E-konkursu un e-izsoļu apakšsistēmas izstrāde
Pasūtītāja prasības

Nolikums ar pielikumiem

Nolikums (22.10.2014.) 

Nolikums (31.10.2014)

Nolikums (07.11.2014.)

Nolikums (28.11.2014.)

Jauns! Nolikums (29.12.2014.)

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija (07.11.2014.)

Jauns! Tehniskā specifikācija (28.11.2014.)

TED-WS Technical Specifications Document (07.11.2014.)

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums (07.11.2014.)

Jauns! Finanšu piedāvājums (28.11.2014.)

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (25.09.2014.)

2014.gada 25.septembra Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē prezentētā pasūtītāja prezentācija (Ieinteresēto personu sanāksmes protokola pielikums)

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes laikā pieprasīta informācija - projekta „E-Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” (Nr. 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/009/005) pieteikuma publiskā daļa

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem (15.10.2014.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem (16.10.2014.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem (25.11.2014.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem (05.12.2014.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem (10.12.2014.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem (11.12.2014.)

2014.gada 1.decembra Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem (17.12.2014)

Vizualais_noformējums.zip (17.12.2014.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem (22.12.2014)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem (30.12.2014)

Par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu (05.01.2015)

Jauns! Par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes datuma noteikšanu (23.01.2015)

KontaktpersonaValsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs, tālruņa numurs 67350653, e-pasta adrese: olegs.filipovics@vraa.gov.lv
Informācija1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notika 2014.gada 25.septembrī plkst. 10.30, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā sēžu zālē (2. stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā
 2. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2014.gada 1.decembrī plkst. 15:00, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā sēžu zālē (2. stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā    
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada 6.janvāra plkst. 10:00.
Piedāvājuma atvēršanaValsts reģionālās attīstības aģentūras sēžu zālē (2. stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā, 2015. gada 29.janvārī plkst. 10:00.