Drukāt

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam kapitalizācijas ziņojuma sagatavošan

2014-07-23

VRAA/2014/39/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsLatvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam kapitalizācijas ziņojuma sagatavošan
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (31.07.2014.)

Līgums

KontaktpersonaValsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede Tālrunis +371 29171595, fakss +371 67079001, e-pasts: digna.briede@vraa.gov.lv vai pasts@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 4.augustam plkst.12:00