Drukāt

Iespieddarbu izgatavošana un piegāde

2014-07-16

VRAA/2014/45/VASAB/EKPI/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsIespieddarbu izgatavošana un piegāde
Pasūtītāja prasības

Nolikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

LĪGUMS

KontaktpersonaValsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede

Tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: digna.briede@vraa.gov.lv  vai pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 28.jūlijam plkst.13:00