Drukāt

Iekārtu monitoringa sistēmas programmatūra un iekārtu papildu komponenšu piegāde

2014-07-02

Plānotā iepirkuma priekšmets

Iekārtu monitoringa sistēmas programmatūra un iekārtu papildu komponenšu piegāde

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums "Iekārtu monitoringa sistēmas programmatūra"

Līgums "Iekārtu papildu komponenšu piegāde"

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskā un iepirkumu nodaļas juriste Santa Kalnmale
Tālrunis 26309069, 67079000, fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumu iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā 2014.gada 15.jūlijam plkst.12:00