Drukāt

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas reklāmas video izveide

2014-06-11

VRAA/2014/34/EKPI/B

Plānotā iepirkuma priekšmetsreklāmas video izveide par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

LĪGUMS

KontaktpersonaValsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede

Tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 30.jūnijam plkst. 12:00