Drukāt

TAPIS gala lietotāju apmācība

2014-06-11

VRAA/2014/29/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsTeritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – TAPIS) gala lietotāju teorētiskās un praktiskās
apmācības par TAPIS funkcionalitāti un tās izmantošanu plānošanas reģionu un pašvaldību ikdienas darbā
Pasūtītāja prasības

Nolikums

LĪGUMS

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskā un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite
Tālrunis 26698579, fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumu iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 27.jūnija plkst. 12:00