Drukāt

Iekārtu monitoringa sistēmas programmatūra un iekārtu papildu komponenšu piegāde

2014-05-20

Plānotā iepirkuma priekšmets

Aparatūras statņu monitoringa risinājums un papildus datortīkla komponentes piegāde

Pasūtītāja prasībasNolikums
Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskā un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite
Tālrunis 26698579, fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumu iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 2.jūnijam plkst. 16:00