Drukāt

Telpu uzkopšanas pakalpojumi Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām

2014-05-20

VRAA/2014/30/ERAF/EKPI/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsTelpu uzkopšanas pakalpojumi Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

Līgums

KontaktpersonaValsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Personāla un administratīvā atbalsta nodaļas saimniecības pārzine Ginta Kaire-Mače, tālrunis 26572180; fakss 67079001, e-pasts: ginta.kaire-mace@vraa.gov.lv un pasts@vraa.gov.lv.
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 2.jūnijam plkst. 12:00