Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par medicīnas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-04-24

VRAA/2014/25/AK/CI-91

Plānotā iepirkuma
priekšmets
medicīnas preču piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Nolikums ar grozījumiem uz 02.06.2014

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar grozījumiem uz 02.06.2014

Komisijas sniegtā informācija un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē iesniegtajiem jautājumiem un priekšlikumu

Atbilde uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē iesniegto priekšlikumu

Nolikums ar grozījumiem uz 04.06.2014 Jauns


Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar grozījumiem uz 04.06.2014 Jauns

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu par konkursa nolikumu

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem priekšlikumiem par konkursa nolikumu

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem par konkursa nolikumu

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 2.jūlijam plkst.10.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2014.gada 6.maijā plkst.12.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā