Drukāt

Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Apvienotās programmēšanas komitejas IV sanāksmes dalībniekiem

2014-04-14

VRAA/2014/24/ENPI/B

Plānotā iepirkuma priekšmetsĒdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Apvienotās programmēšanas komitejas IV sanāksmes dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

KontaktpersonaValsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs

Tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv  vai pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 17.aprīlim plkst. 15:00