Drukāt

Ekspertu pakalpojumi vadlīniju izstrādei un konsultāciju sniegšanai projektu iesniedzējiem

2014-03-17

VRAA/2014/18/EEZ/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsvadlīniju izstrāde projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un projekta iesnieguma noformēšanai; vadlīniju izstrāde projektu iesniegumu vērtēšanai; konsultāciju sniegšana projektu iesniedzējiem un pasūtītājam
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Līgums ar grozījumiem (26.05.2014.)

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta

direktors Mārtiņš Rinčs

Tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv  vai pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 31.martam plkst. 14:00