Drukāt

EIS iepirkums
Par datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-03-13

VRAA/2014/17/AK/CI-90

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Par datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Nolikums ar 25.04.2014 grozījumiem


Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 25.04.2014 grozījumiem

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē iesniegtajiem priekšlikumiem un jautājumu par konkursa nolikumu


Komisijas sniegtā informācija un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē iesniegtajiem jautājumiem un priekšlikumiem

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par konkursa nolikumu

Nolikums ar 22.05.2014 grozījumiem JAUNS

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 22.05.2014 grozījumiem JAUNS

Atbildes ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem un priekšlikumiem

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja priekšlikumiem par konkursa nolikumu

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiemun priekšlikumiem par konkursa nolikumu

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem par konkursa nolikumu

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 25.jūnijam plkst.12.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2014.gada 24.martā plkst.11.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā