Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-03-07

VRAA/2014/16/AK/CI-89

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Pārtikas preču piegāde pircējam atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Nolikums ar 17.04.2014 grozījumiem
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 17.04.2014 grozījumiem

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumiem

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

Komisijas sniegtā informācija sniegšana un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē iesniegtajiem priekšlikumiem un uzdotajiem jautājumiem

 

Nolikums ar 07.05.2014 grozījumiem JAUNS


Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 07.05.2014 grozījumiem JAUNS


Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē iesniegtajiem priekšlikumiem par konkursa nolikumu

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem 27.05.2014

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem un priekšlikumu par konkursa nolikumu 30.05.2014

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 6.jūnijam plkst.10.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2014.gada 2.aprīlī plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā