Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par biroja papīra piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-03-07

VRAA/2014/15/AK/CI-84

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Biroja papīra piegāde pircējam atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu un priekšlikumu

Nolikums ar 08.04.2014 grozījumiem JAUNS

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 08.04.2014 grozījumiem JAUNS

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 8.maijam plkst.10:00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2014.gada 21.martā plkst.12.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā