Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par saimniecības preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-03-07

VRAA/2014/02/AK/CI-83

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Saimniecības preču piegāde Pircējam atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē sniegtā komisijas informācija un atbildes vai informācija uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem un priekšlikumiem

Atbildes uz jautājumiem 04.04.2014

Nolikums ar 11.04.2014 grozījumiem 


Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 11.04.2014 grozījumiem

Nolikums ar 17.04.2014 grozījumiem JAUNS

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 17.04.2014 grozījumiem JAUNS

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē sniegtā komisijas informācija un atbildes vai informācija uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem un priekšlikumiem

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu 28.04.2014

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par konkursa nolikumu 13.05.2014

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 21.maijam plkst.10.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2014.gada 17.martā plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā