Drukāt

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas konferences organizēšana Viļņā, Lietuvas Republikā

2014-02-25

ID Nr. VRAA/2014/14/ERAF/ENPI/B

Plānotā iepirkuma priekšmetsLatvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas konferences organizēšana Viļņā, Lietuvas Republikā
Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta

direktors Mārtiņš Rinčs

Tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv  vai pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 3.martam plkst. 14:00