Drukāt

Iespieddarbu izgatavošana un piegāde

2014-02-18

ID Nr. VRAA/2014/10/ ERAF/ESF/ENPI/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsiespieddarbu izgatavošanu un piegādi Igaunijas-Latvijas-Krievijas  pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta un VASAB sekretariāta vajadzībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Teksts grāmatai iepirkuma 4.daļai

Atbildes uz jautājumiem

1.Līgums (1. un 5. daļa)

2.Līgums (2. un 3. daļa)

3.Līgums (4. daļa)

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta

direktors Mārtiņš Rinčs

Tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv  vai pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 3.martam plkst. 13:00