Drukāt

EIS iepirkums
Par asmeņu servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-02-13

VRAA/2013/37/AK/CI-75

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Par asmeņu servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Nolikums ar 19.03.2014 grozījumiem

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 19.03.2014 grozījumiem 

Informācija un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem un priekšlikumiem (11.03.2014.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu un priekšlikumu (28.03.2014)

Nolikums ar 10.05.2014 grozījumiem


Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 10.05.2014 grozījumiem

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē iesniegtajiem jautājumiem un priekšlikumiem par konkursa nolikumu 10.05.2014

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem un priekšlikumiem par konkursa nolikumu 30.05.2014

Nolikums ar 09.06.2014 grozījumiem Jauns

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 09.06.2014 grozījumiem Jauns

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē iesniegtajiem jautājumiem un priekšlikumiem par konkursa nolikumu 09.06.2014

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par konkursa nolikumu 17.06.2014

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par konkursa nolikumu 30.06.2014

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par konkursa nolikumu 30.06.2014

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par konkursa nolikumu 30.06.2014

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014.gada 7.jūlijam  plkst.11.00
Papildu inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2014.gada 21. februārī plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā