Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par drukas iekārtu izejmateriālu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-02-05

Id. Nr. VRAA/2014/03/AK/CI-80

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Drukas iekārtu izejmateriālu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 1.DAĻA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2.DAĻA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 3.DAĻA

 

NOLIKUMS ar 21.02.2014 grozījumiem Jauns


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 1.DAĻA ar 21.02.2014 grozījumiem Jauns

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2.DAĻA ar 21.02.2014 grozījumiem Jauns


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 3.DAĻA ar 21.02.2014 grozījumiem Jauns

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē uzdotajiem jautājumiem

KontaktpersonaIlga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, fakss 67079001, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 21.martam plkst. 10.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2014.gada 13.februārī plkst.10.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras telpās, 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā