Drukāt

Ugunsmūru iekārtu piegāde

2014-01-20

ID Nr. VRAA/2014/05/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmets4 (četru) ugunsmūru iekārtu (CPV kods: 30236000-2) piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite

tālrunis 26698579; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 31.janvārim plkst. 16:00