Drukāt

3 (trīs) elektronisko pakalpojumu izstrāde un ieviešana

2013-12-27

VRAA/2013/71/ERAF/AK

Plānotā iepirkuma priekšmetselelektronisko pakalpojumu „Spēkā esošo teritorijas plānojumu un detālplānojumu meklētājs”, „Izziņa par zemes īpašuma atļauto izmantošanu, ietverot augstas detalizācijas pašvaldību radīto datu un to aprakstošās informācijsd sniegšanu” un „Informācijas saņemšana (paziņojumu serviss) par teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un publiskās apspriešanas procesu norisi” izstrāde
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Nolikums ar grozījumiem 29.01.2014

Nolikums ar grozījumiem 10.02.2014 Jauns!

Atbildes uz jautājumiem 29.01.2014

Atbilde uz jautājumiem 10.02.2014

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite

tālrunis 26698579; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 10.martam plkst. 10:00