Drukāt

IT infrastruktūras uzraudzības risinājuma pilnveidošana

2013-12-20

ID Nr. VRAA/2013/72/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsIT infrastruktūras uzraudzības risinājumu izmaiņu ieviešana atbilstoši tehniskajai specifikācijai.Iepirkuma priekšmeta CPV kods ir 72227000-2, 48219300-9, 48820000-2
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Jauns! Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite

tālrunis 26698579; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 6. janvārim plkst. 15:00