Drukāt

Programmatūras licenču piegāde

2013-12-17

ID Nr. VRAA/2013/70/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsProgrammatūras licenču (CPV kods – 48900000-7) piegāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbilde uz jautājumu

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite

tālrunis 26698579; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 2. janvārim plkst. 16:00

21.01.2014 Iepirkuma līgums Nr.13-7/14/2