Drukāt

Ugunsmūru iekārtu piegāde

2013-11-12

ID Nr. VRAA/2013/64/ERAF/AK

Plānotā iepirkuma priekšmets4 (četru) ugunsmūru iekārtu (CPV kods: 30236000-2) piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem 04.12.2013

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite

tālrunis 26698579; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 10.decembrim plkst. 12:00