Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un ražotāja sertificēto apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2013-11-05

ID Nr. VRAA/2013/55/AK/CI-85

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un ražotāja sertificēto apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Atbildes uz jautājumiem (ieinteresēto piegādātāju sanāksme) 28.11.2013

Atbildes uz jautājumiem 03.12.2013

Nolikums (ar 06.12.2013. grozījumiem par termiņa pagarināšanu)

Atbildes uz jautājumiem (06.12.2013.)

Tehniskā specifikācija (06.12.2013.)

Atbildes uz jautājumiem (27.12.2013)

Nolikums (ar 13.01.2014 grozījumiem par termiņa pagarināšanu)

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 13.01.2014 grozījumiem

Jauns Nolikums (ar 31.01.2014 grozījumiem par termiņa pagarināšanu)

Jauns Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar 31.01.2014 grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem 03.02.2014

Atbildes uz jautājumiem 14.02.2014

Atbildes par ieinteresēto piegādātāju ierosinājumiem un jautājumiem 21.02.2014

Atbildes par ieinteresēto piegādātāju ierosinājumiem un jautājumiem 24.02.2014

Atbildes par ieinteresēto piegādātāju ierosinājumiem un jautājumiem 26.02.2014

KontaktpersonaIlga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 5.martam plkst. 10.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2013.gada 13. novembrī plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā