Drukāt

Apmācības par e-pakalpojumu prezentācijas vidi un koplietošanas infrastruktūru

2013-11-05

ID Nr. VRAA/2013/68/ERAF/B

Plānotā iepirkuma priekšmetsApmācību veikšana administratoriem un gala lietotājiem par e-pakalpojumu prezentācijas vidi un koplietošanas infrastruktūru ERAF projekta „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas II kārta” (projekta identifikācijas Nr.3DP/3.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009) ieviešanas nodrošināšanai
Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite

tālrunis 26698579; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 21. novembrim plkst. 10:00