Drukāt

Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai

2013-10-29

ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsRokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atbilde uz jautājumu

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta

direktors Mārtiņš Rinčs

Tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv  vai pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 11. novembrim plkst. 12:00