Drukāt

Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegāde

2013-10-28

ID Nr. VRAA/2013/67/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsDegvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegāde
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta

direktors Mārtiņš Rinčs

Tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv  vai pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 13. novembrim plkst. 12:00