Drukāt

Ģeotelpisko datu turētāju galveno lietotāju apmācības

2013-09-17

ID Nr. VRAA/2013/53/B

Plānotā iepirkuma priekšmetsLietotāju apmācības par Ģeotelpisko datu savietotāja un Ģeoportāla sistēmu funkcionalitāti, kas nodrošinās datu turētājus ar teorētiskām zināšanām un prasmēm darbam ar šīm sistēmām
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu 26.09.2013

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Ārija Vecmane

tālrunis 29366523; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 3. oktobrim plkst. 10:00