Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par kancelejas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2013-09-16

ID Nr. VRAA/2013/56/AK/CI-88

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Kancelejas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē uzdotajiem jautājumiem !!!

Nolikums ar grozījumiem 08.10.2013

Nolikums ar grozījumiem 10.10.2013

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums ar grozījumiem 08.10.2013

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums ar grozījumiem 10.10.2013

Nolikums ar grozījumiem 05.11.2013 Jauns - AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums ar grozījumiem 05.11.2013 Jauns - AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 16.10.2013

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 22.10.2013

Atbildes uz jautājumiem 01.11.2013

Atbildes uz jautājumiem 06.11.2013

Atbildes uz jautājumiem 28.11.2013

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 5. decembrim plkst. 10.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2013.gada 20. septembrī plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā