Drukāt

Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu

2013-09-13

ID Nr. VRAA/2013/59/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsEkspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu
Pasūtītāja prasības

IEPIRKUMA NOLIKUMS

Līgums

Kontaktpersona

Mārtiņš Rinčs, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors

tālrunis 28337778; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai martins.rincs@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 25. septembrim plkst. 12:00