Drukāt

Informatīvo un mācību semināru, konferenču, komiteju, darba grupu un citu pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana

2013-09-03

VRAA/2013/52/ERAF/ESF/ENPI/B

Plānotā iepirkuma priekšmetsInformatīvo un mācību semināru, konferenču, komiteju, darba grupu un citu pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana
Pasūtītāja prasības

IEPIRKUMA NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem 10.09.2013

Kontaktpersona

Mārtiņš Rinčs, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors

tālrunis 28337778; fakss 67079001, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv vai pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 16. septembrim plkst. 12:00

 

14.10.2013 Iepirkuma līgums Nr. 13-7/13/70