Drukāt

Prezentācijas vides apmācības

2013-08-09

Plānotā iepirkuma priekšmetsApmācību veikšana administratoriem un gala lietotājiem par e-pakalpojumu prezentācijas vidi ERAF projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” (projekta identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017) un ERAF projekta „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas II kārta” (projekta identifikācijas Nr.3DP/3.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009) ieviešanas nodrošināšanai, kā arī citu Aģentūras vai tās sadarbības partneru projektu ieviešanas nodrošināšanai
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums (27.08.2013.) Jauns!

Atbildes uz jautājumiem (27.08.2013.) Jauns!

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Ārija Samardžijeva

tālrunis 67079045; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 3. septembrim plkst. 10:00