Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par biroja, izglītības un medicīnas iestāžu mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2013-06-10

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Par biroja, izglītības un medicīnas iestāžu mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums (ar 09.07.2013. groz.)

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija (ar 09.07.2013. groz.) 

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums (ar 09.07.2013. groz.) 

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem (09.07.2013.)

Atbildes uz jautājumiem (31.07.2013)

Nolikums (ar 02.08.2013 grozījumiem) Jauns!!!

Atbildes uz jautājumiem (02.08.2013)

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 67218685, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 16. augustam plkst. 10.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2013.gada 17. jūnijā plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā