Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par drukas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2013-06-10

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Par drukas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Atbilde uz jautājumu

Nolikuma grozījumi 19.07.2013

Finanšu piedāvājuma grozījumi 19.07.2013

Tehniskā piedāvājuma grozījumi 19.07.2013

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē uzdotajiem jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 09.08.2013

Atbildes uz jautājumiem 13.08.2013

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 67218685, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013.gada 20. augustam plkst.10.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2013.gada 20. jūnijā plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā