Drukāt

Ēdināšanas pakalpojumi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam Apvienotajam tehniskajam sekretariātam

2013-05-17

Plānotā iepirkuma priekšmetsĒdināšanas pakalpojumi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam Apvienotajam tehniskajam sekretariātam
Pasūtītāja prasībasIEPIRKUMA NOLIKUMS
Kontaktpersona

Dagnija Raugule, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste.

Tālruņa numurs 67079070, e-pasts: dagnija.raugule@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 23. maijam plkst. 12:00