Drukāt

Poligrāfijas darbi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam Apvienotajam tehniskajam sekretariātam

2013-04-26

Plānotā iepirkuma priekšmetsPoligrāfijas darbi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam Apvienotajam tehniskajam sekretariātam
Pasūtītāja prasības

IEPIRKUMA NOLIKUMS

IEPIRKUMA NOLIKUMS (ar labojumiem)!!!

Atbildes uz jautājumiem

KontaktpersonaDagnija Raugule, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste.
Tālruņa numurs 67079070, e-pasts: dagnija.raugule@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 10. maijam plkst. 12:00