Drukāt

Finanšu starpniecības un autentifikācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu (iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu)

2013-04-12

 

Tehnisku iemeslu dēļ uzaicināti iesniegt piedāvājumus ir aicināti visi, kas, pamatojoties uz Kredītiestāžu likumu 11.panta pirmo daļu, ir tiesīgi un var  nodrošināt finanšu starpniecības un autentifikācijas pakalpojumus, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu. Tādēļ iepirkumam „Finanšu starpniecības un autentifikācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/20/MI) tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma 8.1panta desmitās daļas procedūra.

Kontaktpersona: Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja Daina Āboliņa
tel.67079033, fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 30. aprīlim.