Drukāt

Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām

2013-04-09

Plānotā iepirkuma priekšmetsReprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām
Pasūtītāja prasības

Iepirkuma nolikums

Programmas logo:

http://www.estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo/logo

Atbildes uz jautājumiem

KontaktpersonaDagnija Raugule, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste.
Tālruņa numurs 67079070, e-pasts: dagnija.raugule@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 22. aprīlim plkst. 12:00