Drukāt

Tulkošanas un ar tulkošanas nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

2013-04-04

Plānotā iepirkuma priekšmetsTulkošanas un ar tulkošanas nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pasūtītāja prasības

Iepirkuma nolikums

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (12.04.2013)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (17.04.2013)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (17.04.2013)

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (18.04.2013)

KontaktpersonaDagnija Raugule, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste.
Tālruņa numurs 67079070, e-pasts: dagnija.raugule@vraa.gov.lv.
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 19. aprīlim plkst. 12:00