Drukāt

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.- 2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Programmas starpposma novērtēšana

2013-03-28

Plānotā iepirkuma
priekšmets

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.- 2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Programmas starpposma novērtēšana

Pasūtītāja prasības

Nolikums

TERMS OF REFERENCE (TOR)

TERMS OF REFERNECE (TOR) WITH CORRECTIONS

Atbildes uz jautājumiem (15.04.2013)

Atbildes uz jautājumiem (22.04.2013)

Atbildes uz jautājumiem (25.04.2013)

Atbildes uz jautājumiem (26.04.2013)

Atbildes uz jautājumiem (30.04.2013)

KontaktpersonaDagnija Raugule, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste.
Tālruņa numurs 67079070, e-pasts: dagnija.raugule@vraa.gov.lv.
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 7.maijam plkst. 14.00