Drukāt

Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodarbināto personu veselības apdrošināšana

2013-03-28

Plānotā iepirkuma
priekšmets

Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodarbināto personu veselības apdrošināšana

Pasūtītāja prasībasNolikums
KontaktpersonaDagnija Raugule, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste.
Tālruņa numurs 67079070, e-pasts: dagnija.raugule@vraa.gov.lv.
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 7.maijam plkst. 13.00