Drukāt

Eksperta, kas nodrošina atzinumu sniegšanu par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 2007.-2013.gadam ietvaros finansēto objektu būvniecības darbu atbilstību projektu iesniegumiem un Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem, pakalpojumi

2013-03-28

Plānotā iepirkuma
priekšmets

Eksperta, kas nodrošina atzinumu sniegšanu par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 2007.-2013.gadam ietvaros finansēto objektu būvniecības darbu atbilstību projektu iesniegumiem un Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem, pakalpojumi

Pasūtītāja prasības

Nolikums 

KontaktpersonaValsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Dagnija Raugule, tel.67079070, e-pasts: dagnija.raugule@vraa.gov.lv
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2013. gada 15.aprīlim plkst. 12.00